Ekspertyzy techniczne
wad i usterek, doradztwo techniczne i prawne

Forumularz Ofertowy

Charakterystyka nieruchomości:

Właściciel i położenie nieruchomości

Właściciel i forma prawna

Adres nieruchomości

Dane techniczne nieruchomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w "zapytaniu ofertowym" danych wyłącznie w celu stworzenia oferty cenowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 ).

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione!

Firma PROVISOR Marcin Kręcisz zobowiązuje sie do bezwzględnego zachowania poufności danych zawartych w formularzu "charakterystyka nieruchomości". Oświadcza także, że wszystkie dane w nim zawarte nie będą wykorzystywane bez wiedzy osoby je składającej. Niniejszy formularz ma charakter poufny i służy tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania oferty.

Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl