Ekspertyzy techniczne
wad i usterek, doradztwo techniczne i prawne

Aktualność nr id 32

12 marzec

Zalecenia sanitarne GIS.

Informacja o zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze coraz poważniejszą sytuację epidemiologiczną związaną z
koronawirusem uprzejmie przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące
aktualnej sytuacji oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego znajdą Państwo
pod adresami:

oraz

Dbając o Państwa zdrowie oraz mając na uwadze odpowiedzialność Nas
Wszystkich w obliczu tego zagrożenia prosimy o przestrzeganie podstawowych
zasad higieny. Jednocześnie wdrażamy zwiększone środki zaradcze wśród naszych
kontrahentów, głownie firm zajmujących się utrzymaniem porządku na terenie
Państwa nieruchomości.

O dalszych działaniach dotyczących organizacji pracy oraz zbliżających się
zebraniach rocznych będziemy informować na bieżąco oraz w przypadkach
wystąpienia nowych okoliczności lub wytycznych służb Państwowych.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę oraz odpowiedzialność.
Proszę pamiętać, iż zdrowie jest wartością niepoliczalną i wdrożenia nawet
trudnych do akceptacji zasad może uchronić nas WSZYSTKICH przed dużo
poważniejszymi skutkami.

Z poważaniem,
Marcin Kręcisz
Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl