Sprawdź naszą ofertę
i wyślij formularz zapytania

Aktualność nr id 37

02 październik

Zmiany w pracy biur Provisor

Zmiany organizacyjne w pracy biur Provisor ze względu na pandemię Covid-19

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Głównego Inspektora Sanitarnego oraz decyzjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi pracy zdalnej oraz w związku z drastycznym wzrostem ilości zakażeń COVID19 (*), Administracja w porozumieniu z Zarządami podjęła następujące decyzje zmian w organizacji pracy dyżurów na nieruchomościach:

1. Od 5.10.2020 r. do odwołania, wprowadzamy następujące zasady pracy na dyżurach obiektowych:

 • w biurze mogą znajdować się wyłącznie pracownicy Administracji i Zarządu,
 • kontakt osobisty administratora w biurze możliwy jest wyłącznie z Zarządem,
 • wszelkie sprawy poszczególnych właścicieli i lokatorów prowadzone są zdalnie za pośrednictwem
 • poczty e-mail i telefonicznie (adresy dostępne na stronie www.provisor.pl oraz w ogłoszeniach na
 • poszczególnych nieruchomościach)
 • Dodatkowe uwagi:
  • W przypadkach szczególnych, gdy jest to niezbędne dopuszcza się kontakt osobisty administratora z właścicielem lub lokatorem wyłącznie po uprzednim umówieniu się oraz w reżimie sanitarnym: 
   • obowiązkowe założenie maski oraz dezynfekcja rąk
Powyższe ustalenia zostały podjęte w celach zapewnienia bezpieczeństwa osobom z zewnątrz oraz zachowania ciągłości działań pracy administracji, niestety w coraz trudniejszej sytuacji epidemiologicznej. W obecnej sytuacji działanie to pomoże uniknąć ponownie „lockdown’u” oraz przyczyni się w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę oraz odpowiedzialność.

Z poważaniem:
Marcin Kręcisz
Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl