Sprawdź naszą ofertę
i wyślij formularz zapytania

Aktualność nr id 49

26 styczeń

Zmiana trybu pracy biur.

Od 26.01 do odwołania wprowadzamy następujące zasady pracy na dyżurach obiektowych w biurach

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Ministerstwa Zdrowia oraz decyzjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi pracy zdalnej oraz w związku z drastycznym wzrostem ilości zakażeń COVID19 (*) wariant Omikron, Administracja w porozumieniu z Zarządami podjęła następujące decyzje dotyczące zmian w organizacji pracy dyżurów na nieruchomościach:

 

1. Od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadzamy następujące zasady pracy na dyżurach obiektowych w biurach w Warszawie i Piasecznie:

 

  • zawieszamy wszystkie dyżury zewnętrzne administratorów na nieruchomościach w Warszawie oraz w Piasecznie,
  • w biurach w Warszawie i Piasecznie obwiązuje praca wewnętrzna,
  • kontakt osobisty administratorów z Zarządami (w przypadkach koniecznych i uzasadnionych) prowadzony jest wyłącznie w biurach (Warszawa i Piaseczno) oraz w pozostałych przypadkach za pośrednictwem środków elektronicznych w tych samych godzinach, co dotychczasowe godziny dyżurów (połączenia zdalne - MS Teams),
  • osoby pracujące w biurze w Warszawie pracują zgodnie z obowiązującym grafikiem wewnętrznym,
  • wszelkie sprawy poszczególnych właścicieli, lokatorów i kontrahentów prowadzone są zdalnie za pośrednictwem poczty e-mail i telefonicznie (adresy dostępne na stronie www.provisor.pl oraz w ogłoszeniach na poszczególnych nieruchomościach). Wyjątek stanowią jedynie prace odbiorowe kontrahentów współpracujących prowadzone w reżimie sanitarnym a niezbędne do wykonania lub te w tracie realizacji.

 

Powyższe ustalenia zostały podjęte w celach zapewnienia bezpieczeństwa osobom z zewnątrz, pracownikom oraz zachowania ciągłości działań pracy administracji (zapewnienie usług podstawowej obsługi nieruchomości), niestety w coraz trudniejszej sytuacji epidemiologicznej.

Mając na uwadze drastyczne wzrosty zakażeń (powyżej 30 tyś drugi dzień z rzędu) w tym wysoką liczbę zgonów oraz dramatyczną sytuację w szpitalach przy V fali, wprowadzając te zmiany chcemy na tyle, ile możemy przyczynić się do niepogarszania sytuacji.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę oraz odpowiedzialność.

Z poważaniem:

Marcin Kręcisz


INFORMACJA

Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl