Już 15 lat z Wami
dziękujemy za zaufanie

Forumularz Ofertowy

Charakterystyka nieruchomości:

Właściciel i położenie nieruchomości

Właściciel i forma prawna

Adres nieruchomości

Dane techniczne nieruchomości

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione!

Informujemy, że Administratorem danych jest Firma PROVISOR Marcin Kręcisz, która zobowiązuje sie do bezwzględnego zachowania poufności danych zawartych w formularzu "charakterystyka nieruchomości" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 ) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Wszystkie dane w nim zawarte nie będą wykorzystywane bez wiedzy osoby je składającej. Niniejszy formularz ma charakter poufny i służy tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania oferty.

Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl