Zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami

Obsługa Techniczna

Obsługa Techniczna Nieruchomości

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy zespół firm współpracujących z nami. Zaliczają się do nich firmy małe: elektrycy, hydraulicy, gazownicy, ślusarz oraz większe wykonujące remonty wymiany instalacji sanitarnych, ogólnobudowlane, kompleksowe termomodernizacje ale i prace specjalistyczne jak np. izolacje wodne budynków, remonty pokryć dachowych w tym dachów odwróconych.

Dodatkowo współpracujemy ściśle z osobami nadzorującymi prace oraz wykonującymi okresowe przeglądy techniczne nieruchomości. Mamy w naszym dorobku również wykonanie kilku dużych ekspertyz technicznych stanu budynków, potwierdzane były przez biegłych sądowych.

Współpracujemy również z pracowniami projektowymi.

Współpracujemy również z firmami zajmującymi się kompleksową obsługą CCTV i domofonową jak również innych instalacji niskonapięciowych, np. dostępu, monitoringu p.poż itp.

Poprzez lata doświadczeń wykonaliśmy współpracując z naszymi kontrahentami wiele mniejszych ale przede wszystkim dużych prac remontowych:

  • termomodernizacje nieruchomości
  • naprawy stropów
  • wymiany instalacji: wod-kan, gazowej, centralnego ogrzewania, elektrycznych
  • kompleksowe remonty klatek schodowych
  • wymiany poszyć dachowych w tym również naprawy konstrukcji
  • adaptacje pomieszczeń wspólnych na odrębne lokale
  • naprawy tarasów zewnętrznych
  • projekty oraz realizacja odwodnień budynków oraz ich osuszanie
  • oraz wiele innych.

Inne Usługi

Często sami właściciele zaskakują nas chęcią wykorzystania dodatkowych usług mogących usprawnić funkcjonowanie ich nieruchomości. Wykorzystujemy w tym celu współpracę z licznymi firmami branży utrzymania czystości na ternie nieruchomości, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, dozoru i ochrony fizycznej jak również zajmujących się kompleksową obsługą najmu poszczególnych lokali.

Menu
Siedziba główna
ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa
tel./fax. 22 628 77 33
tel./fax. 22 622 25 22
e-mail. biuro@provisor.pl
Biuro Piaseczno
ul. Albatrosów 7d m.3, 05-500 Piaseczno
tel./fax. 22 702 24 39
e-mail. biuro@provisor.pl